Nábytek hülsta

Jídelní stůl - ET 1500

Designový jídelní stůl ET 1500 s­pojuje tvar a fun­kci impozantním způ­sobem. Středo­vá noha také splňuje prak­tický účel: uv­nitř se skrývá roz­klad, o který může být stůl v p­řípadě potřeby roz­šířen. Tento stůl můžete mít v růz­ných povrchových ú­pravách.

Objevujte

Další řady

Jsme tu pro Vás

Potřebujete poradit?