Nábytek hülsta

SEDACÍ SOUPRAVY - hs 430

Sedací soupra­va hs 430 nabí­zí velké množ­ství prostoru pro ce­lou rodinu. Dí­ky kvalitním ma­teriálům má dlou­hou životnost a již na p­rvní pohled zau­jme svým moder­ní designem a elegantním vzhle­dem. Volitelná jsou opěradla s in­tegrovaným pol­štářem. Program kom­binuje moderní styl s vel­kým komfortem­. Materiál lát­ka/kůže. Další kom­ponenty a roz­měry na poptá­ní. 

 

Objevujte

Další řady

Jsme tu pro Vás

Potřebujete poradit?